Број: 02-510-9
Датум: 24.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској од 18.03.2020. године Републичког штаба за ванредне ситуације, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ УПОТРЕБИ ОСНОВНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА НА СВИМ ЈАВНИМ МЈЕСТИМА

I

У циљу провођења превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, свим Јавним установама те предузетницима на подручју Општине Соколац, налаже се да до 26.03.2020. године, свим запосленим лицима обезбједе основна заштитна средства – маске и рукавице уз обавезно кориштење истих.

II

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовање исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

III

Ова наредба ступа на снагу дана 24.03.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица