Број: 02-510-11
Датум: 24.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској од 18.03.2020. године Републичког штаба за ванредне ситуације, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ КАРАНТИНА ЗА ЛИЦА КОЈА НЕ ПОШТУЈУ КУЋНУ ИЗОЛАЦИЈУ

I

У циљу спровођења превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спашавања становништва од ширења болести изазване вирусом Корона на подручју општине Соколац, објекат Спортска Дворана у Сокоцу, ул. Омладинска бб одређује се за карантин, за лица која не поштују мјере стављања под здравствени надзор који подразумијева кућну изолацију.

II

Капацитет објекта Спортска дворана је 10 кревета за смјештај до 10 лица.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица