Број: 02-510-33
Датум: 07.04.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), Закључка републичког штаба за ванредне ситуације о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске број 05-1/20 од 21.03.2020. године, командант Штаба за ванредне ситуације општине Соколац, доноси:

НАРЕДБУ
О ДОДАТНИМ ЕПИДЕМИОЛОШКО-ЗАШТИТНИМ МЈЕРАМА И ОГРАНИЧЕЊУ ОКУПЉАЊА

I

Грађани на улици, јавним површинама морају поштовати епидемиолошко-заштитне мјере (маска, памучна трака, шал и слично) и социјалну дистанцу најмање 1,5 метар.

II

Забрањује се да се више од три лица заједно крећу или задржавају на јавном мјесту (посебно на излетиштима и спортским теренима) на отвореном простору.

III

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће припадници Полицијске станице Соколац и Комуналне полиције Општине Соколац, а у случају непоштовања исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

IV

Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица