Општинска изборна комисија Соколац у складу са чланом 16. и 17. и 18 Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка – пречишћен текст („Службени гласник БиХ“ број 29/18, 62/18 и 25/20) и Плана излагања привременог бирачког списка на подручју општине Соколац, доноси сљедеће:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се бирачи да се у склопу припрема за одржавање Локалних избора у Босни и Херцеговини (15.11.2020.), Привремени бирачки списак за подручје општине Соколац (ПБС) излаже на јавни увид до 17.08.2020. године.

ПБС се излаже на јавни увид на локацији и то:

  • У згради Скупштине општине Соколац (канцеларија број 2Ц) – телефон 057 448 712, локал 212, контакт особа Славиша Петрић.

Излагање ПБС ће се вршити сваким радни даном од 07.00 до 15:00 часова.

У свим мјесним заједницама су истакнути привремени бирачки спискови за локалне изборе 2020. године на којим се може извршити провјера да ли се налазите на бирачком списку. За увид у ове спискове обратити се предсједницима мјесних заједница.

Сви бирачи у датом року, могу извршити провјеру података у Привременом бирачком списку и према потреби дати одређене примједбе или приједлоге за исправке.

Расељена или избјегла лица, која имају потребу за промјену бирачке опције, требају приступити у Центар за бирачки списак лично, до 16. августа текуће године.

ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а
Драгутин Субашић