Министарство унутрашњих послова Републике Српске позива грађане да користе СМС сервис и тиме скрате вријеме неопходно за добијање информација, те избјегну доласке на локације за издавање личних докумената.

Предуслов за кориштење услуге СМС сервиса јесте да грађанин лично пријави свој број мобилног телефона у организационој јединици МУП-а Републике Српске надлежне за издавање личних докумената у мјесту у којем има пријављено пребивалиште, односно боравиште.

Пријава броја телефона се може извршити приликом подношења захтјева за издавање неког од личних докумената, регистрације возила или накнадно, саопштено је из МУП-а.

Грађани слањем СМС-а на број 091-110-122 могу да изврше провјере у регистрима МУП-а, и то: увид у статус докумената /лична карта, возачка дозвола, путна исправа/, затим увид у новчане казне и уплате, појединачне по броју налога и укупне, увид у изречене казнене бодове – појединачне по броју налога са датумом истека и збирне са датумом истека, те увид у регистрацију моторног возила.

Грађани могу да се пријаве на сервис ако желе да добију обавјештење из регистара МУП-а, и то: обавјештење о истеку важења документа, обавјештење о престанку важења изречених казнених бодова, као и обавјештење о истеку важења регистрације.

Грађани се могу пријавити да путем СМС сервиса добијају обавјештења за све наведене сервисе или појединачне, а, исто тако, одјава са сервиса може бити појединачна или за све наведене информације.

Сервис је омогућен за сва три мобилна оператера која пружају услуге у Републици Српској, а цијена СМС-а је 0,1 КМ.

Детаљне информације о намјени и кориштењу СМС сервиса МУП-а Републике Српске доступне су на интернет страници овог министарства /mup.vladars.net/.

Из МУП-а подсјећају да је Правилником о регистрацији возила наведено да се захтјев за продужење регистрације возила за возила чија је регистрација истекла након 16. марта 2020. године може поднијети најкасније 90 дана од дана престанка стања природне или друге ванредне ситуације на територији БиХ.

Уколико се захтјев за продужење регистрације возила не поднесе до рока предвиђеног овим чланом, возило се службено одјављује из евиденције регистрованих, а власник је дужан да врати регистарске таблице надлежном органу у року од осам дана.