Јавно комунално предузеће Соколац обавља четири комуналне дјелатности, од којих је према ријечима Дејана Томића, директора предузећа, испорука топлотне енергије најзахтјевнија.

За реконструкцију топловода, којем се у ЈКП Соколац надају, недостају финансије, па руководство планира да кроз апликације на пројекте заштите животне средине и унапређења енергетске ефикасности обезбиједи дио неопходних средстава. Предузеће планира да ради на стварању услова за вршење услуга прераде и рециклаже амбалажног отпада.

– То би било од великог значаја за предузеће, али и за заштиту околине на подручју општине Соколац. Такође, пружањем ових услуга створио би се простор за отварање нових радних мјеста.

ЕКАПИЈА: КАДА ГОВОРИМО О КОМУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У СОКОЦУ КОЈЕ СУ НАРЕДНЕ ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ?

– Предузеће је основано 2013. године и у почетку се бавило само услугама испоруке топлотне енергије.

У 2014. години преузимамо још двије комуналне дјелатности – одржавање зелених површина и погребне дјелатности. Од 2015. године почињемо услуге одвоза комуналног отпада. Што се тиче топловодне мреже она је у веома лошем стању, али предузеће није у могућности да издвоји средства и улаже у реконструкције топловода изузев у отклањање ситнијих кварова и основног текућег одржавања опреме. Такође, било би неопходно извршити и набавку нових камиона за одвоз комуналног отпада.

Реализовали смо два пројекта која је 50% финансирао Фонд за заштиту животне средине а 50% ЈКП Соколац. Први пројекат се односи на набавку камиона за одвоз комуналног отпада, а други на ремонт измјењивача.

У наредном периоду планирамо пратити јавне конкурсе који се односе на суфинансирање пројеката и на тај начин обезбиједити дио средстава како би инвестирали у набавку нове опреме, односно механизације. Већ имамо идеје чија реализација би олакшала рад ЈКП Соколац само нам недостају средства како би их реализовали. До краја 2020. године очекујемо да можемо конкурисати на пројекте суфинанирања уколико буде конкурса с тим што планирамо дио средстава набавити кредитирањем код пословних банака.

ЕКАПИЈА: КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ПОЛУГОДИШЊИМ РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА? ГДЈЕ ВИДИТЕ ПРОСТОР ЗА ДОДАТНИ НАПРЕДАК?

– Новонастала ситуација праћена пандемијом корона вирусом, свугдје у свијету па и код нас, утицала је на наше пословање. Стање на дан 30. јуна 2020. није на задовољавајућем нивоу. С обзиром на то да се бавимо комуналним дјелатностина све наше услуге смо и у ванредној ситуацији обављали као и у вријеме када није било пандемије. Пословни приходи у периоду од марта па до краја маја смањени су за 10%. Проценат наплате потраживања смањен је за 50% у наведеном периоду. Опет наглашавам, услуге ЈКП Соколац у протеклом периоду вешене су на вријеме и без одступања.

ЕКАПИЈА: ЈКП СОКОЛАЦ ОБАВЉА ЧЕТИРИ КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ. КОЛИКО ЈЕ ЗАХТЈЕВНО БАВИТИ СЕ СВИМ ТИМ ОБЛАСТИМА ОД ГРИЈАЊА ОД ЗБРИЊАВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА? У КОЈЕМ СЕГМЕНТУ ОЧЕКУЈЕТЕ ЗНАЧАЈНА ПОБОЉШАЊА?

– ЈКП Соколац обавља четири комуналне дјелатности. Све услуге које пружамо веома су захтјевне. Најзахтјевнија је испорука топлотне енергије и у тој дјелатности имамо највише проблема због дотрајале топловодне мреже. Код одржавања зелених површина повећава се обим посла а смањена су средства према програму заједничке комуналне потрошње. Одвоз комуналног отпада је захвалнија дјелатност у односу на напријед наведене двије, али због застарјеле механизације имамо доста проблема, који се прије свега односе на честе кварове и редовно одржавање.

Што се тиче погребних дјелатности, ту имамо најмање проблема, али имамо проблеме око одржавања ограде и расвјете што изискује додатне трошкове.

ЕКАПИЈА: ДА ЛИ ПОСТОЈИ ИДЕЈА ОБНОВЕ ТОПЛОВОДА У СОКОЦУ И УОПШТЕНО КОЈА СУ ПРОМИШЉАЊА О БУДУЋИМ ОБЛИЦИМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈЕР СУ ГЛОБАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА „ЗЕЛЕНОМ ЕНЕРГИЈОМ“ СВЕ ИЗРАЖЕНИЈИ?

– Само предузеће није у могућности да изврши обнову топловодне мреже, али има идеје о унапређивању топловодног система. Неколико пута смо били учесници семинара на тему зелене енергије и спремни смо да предузмемо мјере из наше надлежности уколико се покрену акције са виших нивоа. Прије свега се мисли на државни ниво, али и ниво локалне заједнице.

ЕКАПИЈА: КОЛИКО ВАМ ПОТЕШКОЋА ПРАВЕ НЕРЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ? КОЈЕ МЈЕРЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ДА СЕ СМАЊИ ЊИХОВ БРОЈ?

– Имамо велике проблеме са наплатом потраживања. На дан 30. јун 2020. године укупна ненаплаћена потраживања износе 572.678 КМ. Највећи проблем имамо са наплатом потраживања за услуге централног гријања док и са осталим услугама имамо проблем око наплате али не у толикој мјери као са централним гријањем.

Због неизмирених дуговања по основу услуга које пружамо за све кориснике који уредно не измирују своје обавезе по рачунима пошаљемо опомене уколико не измире своје обавезе и након писмене опомене покрећемо поступак наплате потраживања пред основним судом у Сокоцу.

ЕКАПИЈА: ШТА ЋЕ ВАМ БИТИ У ФОКУСУ ПОСЛОВАЊА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ?

– Основни циљ предузећа у 2020. години је створити услове за квалитетније обављање комуналних дјелатности које предузеће тренутно обавља. Као што смо већ нагласили, ЈКП Соколац види један добар начин у рјешавању проблема користећи средства из фондова за суфинансирање. Циљ нам је у наредном периоду покушати добити средства из одређених фондова уколико буде било таквих огласа. Планирамо створити услове за вршење услуга прераде и рециклаже амбалажног отпада у наредном периоду јер не располаже инфраструктуром за рециклажу и прераду отпада (преса). То би било од великог значаја за предузеће, али и за заштиту околине на подручју општине Соколац. Такође, пружањем ових услуга створио би се простор за отварање нових радних мјеста.

У 2020.години планирано је учешће на конкурсу додјеле средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ради улагања у реализацију програма и пројеката из сљедећих области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљиви извора енергије.