Број: 06/I-370-96
Соколац, 14.10.2020.године

У вези предстојеће предизборне кампање обавјештавају се сви политички субјекти са подручја Општина Соколац да је забрањено постављање било каквог рекламног материјала политичких субјекта на стубове уличне расвјете, на зидове зграда, јавне објекте те саобраћајнице.

Оглашавање политичких субјеката дозвољено је вршити само на мјестима која су за то предвиђена (банери), о чему ће политички субјекти бити благовремено обавјештени.

Комунална полиција ће контролисати и надзирати плакатирање односно рекламирање политичких субјеката у периоду трајања предизборне кампање као и 30 дана након 15.новембра, што уједно представља крајњи рок за уклањање предизборног материјала од стране политичких субјеката.

Начелник одјељења
Мирјана Субашић