Начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић каже да ова локална заједница константно биљежи раст броја становника и све више се развија, али то, поред бројних предности, неминовно доводи до одређених проблема са којима се нису сусретали раније.

Божовић додаје да оно што су, пратећи развој ове општине, уочили као проблеме са којима су суочени и становници Источне Илиџе, јесте недостатак организације у оквиру заједница етажних власника, као и непостојање предузећа које ће управљати јавним паркинзима на подручју ове локалне заједнице.

– Дотрајале фасаде, кровови, недовољан број формираних заједница етажних власника, неадекватно одржавање заједничких просторија, све су то проблеми са којима се сусрећу наши становници. Наш циљ је да у наредном периоду оснујемо јавно предузеће за услужни сервис, како бисмо наведене проблеме рјешавали на организован и ефикасан начин – истиче Божовић.

Он додаје да би будуће предузеће за услужни сервис преузело послове одржавања, чишћења и обезбјеђења стамбених зграда, односно заједничких просторија, хаустора, али и јавних предузећа и установа којима је оснивач Општина Источна Илиџа.

– Паркинг сервис би управљао свим паркинзима на подручју наше општине, а такође бисмо, након што се изграде паркинзи које смо предвидјели, увели могућност закупа паркинг мјеста, за шта је заинтересован све већи број наших суграђана – каже Божовић.

Божовић истиче да је сигуран да ће предузеће за услужни сервис успјешно одговорити задацима које испред њега поставе.