Број: 02-020
Датум: 11. децембар 2020. године

На основу 27. члана Статута Омладинске организације ,,Соколац“ Соколац од 1.12.2020.године, сазивам 1. редовну сједницу Скупштине Омладинске организације ,,Соколац“ Соколац, која ће се одржати у спортској клубани стадиона ,,Бара“, дана 16.12.2020.године /сриједа/ са почетком у 19 часова. За скупштину предлежем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Приједлог за усвајање записника са Изборне скупштине Омладинске организације „Соколац“ од 01.12.2020. године.

Извјестилац: Дејана Радовић, секретар

2.

Извјештај о раду за 2020. годину.

Извјестилац: Ања Крсмановић, предсједник Управног одбора

3.

Приједлог Плана и програма рада Омладинске организације „Соколац“ за 2021. годину.

Извјестилац: Ања Крсмановић, предсједник Управног одбора

4.

Приједлог Правилника о чланаринама.

Извјестилац: Марко Мухаремовић, предсједник Скупштине

5.

Приједлог о Измјенама и допунама Статута Омладинске организације „Соколац“.

а) промјена амблема
б) усагалашавање Статута са Правилником о чланаринама

Извјестилац: Марко Мухаремовић, предсједник Скупштине

6.

Текућа питања.

Моле се сви чланови Скупштине да присуству сједници.

Предсједник Скупштине
Марко Мухаремовић