У кабинету начелника општине Источно Ново Сарајево данас је потписан Уговор о изградњи вјештачког језера у Источном Новом Сарајеву. Уговор о изградњи потписали су начелник општине Јован Катић и директор предузећа „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево Игор Драгутиновић.

Уговором су предвиђени радови у двије фазе – вода и канализација, те геотехничка фаза. Укупна вриједност уговорених радова је 206.429,69 КМ, а рок за извођење радова је 60 дана од дана увођења у посао.

Након извођења поменутих радова услиједиће радови на преосталим фазама, а које се односе на вањско уређење (нискоградња), електро-радове, постављање мобилијара, те хортикултуру. Укупна пројектантска вриједност радова је већа од 800.000 КМ (тачније 813.408 КМ што ће накнадно бити познато, након што сви тендери буду окончани).

У склопу Регулационог плана Центар 3 предвиђена је изградња вјештачког језера и спортско-рекреативних површина. Пројектовано вјештачко језеро неправилног је облика, површине око 3000м2 са просјечном дубином од 1,7-2,4м и запремине око 7800м3, са запремином воде од 6300м3.

Директор предузећа Игор Драгутиновић, изразио је наду да ће пројекат изградње језера тећи планираном динамиком, те да ће успјети завршити радове у предвиђеном року.