Број: 02-ДР/021
Датум: 1. април 2021. године

На основу 27. члана Статута Омладинске организације ,,Соколац“ Соколац од 16.12.2020.године, сазивам 2. редовну сједницу Скупштине Омладинске организације ,,Соколац“ Соколац, која ће се одржати у спортској клубани стадиона ,,Бара“, дана 05.04.2021.године /понедјељак/ са почетком у 18 часова. За скупштину предлежем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Усвајање записника са 1. Редовне сједнице Скупштине Омладинске организације „Соколац“ од 16.12.2020. године.

Извјестилац: Дејана Радовић, секретар

2.

Извјештај о раду за период децембар 2020. год. – март 2021. год. (закључно са 31.3.2021. године).

Извјестилац: Ања Крсмановић, предсједник УО

3.

План активности за мјесеце април и мај.

Извјестилац: Ања Крсмановић, предсједник УО

4.

Прољећна акција чишћења града.

Извјестилац: Ања Крсмановић, предсједник УО

5.

Извјештај о уплаћеним чланаринама и активности чланова Омладинске организације.

Извјестилац: Марко Мухаремовић, предсједник Скупштине ОО „Соколац“

6.

Приједлог формирања вибер групе са новим члановима.

Извјестилац: Марко Мухаремовић, предсједник Скупштине

7.

Текућа питања.

Моле се сви чланови Скупштине да присуству сједници.

Предсједник Скупштине
Марко Мухаремовић