Фото: Н1

Стање јавне задужености БиХ на дан 31. децембар прошле године износи 12.154.560.000 КМ, од чега се на спољни дуг односи 8.662.660.000 КМ или 71,27 одсто, а на унутрашњи 3.491.900.000 или 28,73 одсто, наведено је у Информацији Министарства финансија и трезора коју је данас на сједници у Сарајеву усвојио Савјет министара.

У односу на 31. децембар 2019. године јавни дуг се повећао за 943,32 милиона КМ или 8,41 одсто, од чега се спољни дуг повећао за 519,89 милиона КМ или 6,38 одсто, а унутрашњи дуг за 423,43 милиона КМ или 13,8 одсто, саопштено је из Савјета министара.

У укупном стању јавне задужености Федерација БиХ учествује са 51,14 одсто, Република Српска са 47,91 одсто, институције БиХ са 0,52 одсто, а Брчко дистрикт са 0,44 одсто.

Учешће јавног дуга БиХ у бруто домаћем производу у 2020. години износи 35,08 одсто, што БиХ сврстава у ред најмање задужених земаља у региону.

Када се посматра структура спољног дуга по кредиторима, највеће учешће имају Свјетска банка – ИДА и ИБРД са 30,74 одсто, Европска инвестициона банка са 23,20 одсто, Међународни монетарни фонд са 10,48 одсто, Европска банка за обнову и развој са 7,16 одсто и Паришки клуб кредитора са 6,29 одсто, а што представља 77,87 одсто укупног стања спољног дуга, наведено је у саопштењу.

Сервис спољног дуга БиХ у 2020. години износи 771,32 милиона КМ, од чега се на главницу односи 622,38 милиона КМ или 80,69 одсто, а на камату 148,94 милиона КМ или 19,31 одсто.

У укупном износу сервиса спољног дуга БиХ Федерација БиХ учествује са 63,80 одсто, Република Српска са 33,90 одсто, а Брчко дистрикт и институције БиХ са 1,2 одсто, односно 1,1 одсто.