Полицијски службеници МУП-а Републике Српске поднијели су данас Окружном јавном тужилаштву Добој Извјештај против седам лица због постојања основа сумње да су чињењем више кривичних дјела нанијели штету Јавном предузећу Шуме Републике Српске А.Д. Соколац, односно Шумском газдинству Борја Теслић.

Ријеч је о кривичним дјелима незаконито поступање у привредном пословању, злоупотреба службеног положаја или овлашћења, несавјестан раду служби, спречавање доказивања, фалсификовање или уништавање службене исправе и пустошење шума.

Извјештај је поднесен против лица С.Б., 3.Г. М.К. М.М. и М.Г. М.М. и С.К. – сви из Теслића.

Како незванично сазнајемо, ријеч је о Стојану Божићу, Зорану Гаврићу, Миломиру Кршићу, Мићку Марковићу, Миловану Готовцу, Младену Маркочевићу и Срђану Кљечанину.

Материјална штета која је до сада утвпхена истрагом износи 1.003.324. КМ, а укупна материјална штета биће утврђена након извршеног вјештаченња.

Рад на овој истрази се настаља, саопштено је из МУП-а Српске.

Незванично сазнајемо да је Стојан Божић током 2020. године на подручју општине Теслић извршио кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења са кривичним дјелима несавјестан рад у служби и спречавање доказивања на штету ЈПШ Шуме Републике Српске А.Д. Соколац, ШГ Борја – Теслић, што је као одговорно лице – в.д. директора ШГ Борја Теслић искориштавањем свог службеног положаја или овлаштења и прекорачењем границе свог службеног овлаштења или неизвршењем своје службене дужности прибавио себи и другима противправну имовинску корист.

Осим тога, свјесним кршењем закона или других прописа, пропуштањем дужности надзора или на други начин несавјесно је поступао у вршењу службе, иако је био свјестан или био дужан и могао бити свјестан да усљед тога може наступити имовинска штета за правно лице у којем је постављен за одговорно лице, те је заједно са потчињенима предузимао радње које за циљ имају спречавање и отежавање доказивања, незванично сазнаје РТРС.

РТРС сазнаје да је све наведено извршио на начин што је предузећа Кљечанин Компани д.о.о Теслић и Дрво Експорт д.о.о Теслић, као правна лица, ставио у повољнији положај приликом добијања погодности приликом извођења радова у шумарству, те куповине и промета шумских дрвних сортимената, иако је знао да се у име и за рачун наведених предузећа врши нелегална експлотација шумских дрвних сортимената и друге незаконите радње, а да с тим у вези није предузео било какве мјере у циљу спречавања истих. Поред тога, потписао је интерни приједлог о именовању примача и отпремача за одјел 200, РЈ Очауш, ШГ Борја Теслић, затим ретроактивно донио рјешење о именовању четвртоосумњичпеног Марковић Мићка и петоосумњиченог Готовац Милована, како би на тај начин покрио отпрему које није било.

Како сазнајемо, Зоран Гаврић у протеклом временском периоду 2020. године на подручју општине Теслић извршио је кривично дјело несавјестан рад у служби са кривичним дјелима спречавање доказивања и фалсификовање или уништавање службене исправе на штету ЈПШ Шуме Републике Српске А.Д. Соколац, ШГ Борја Теслић, на тај начин што је као руководилац РЈ Чечава ШГ Борја Теслић, свјесним кршењем закона и других прописа, пропуштањем дужности надзора очигледно несавјесно поступао у вршењу службе иако је био свјестан или био дужан и могао бити свјестан да усљед тога може наступити већа имовинска штета, која је и наступила, односно што је у намјери да спријечи или отежа доказивање у службену или пословну исправу унио неистините податке који се односе на реализацију извођачког пројекта за шумске одјеле у РЈ Чечава, ШГ Борја Теслић у којима је од стране приватног предузећа Дрво Експорт д.о.о Теслић извршена бесправна сјеча стабала, односно шумских дрвних сортимената које је касније ради прометовања купило и транспортовало приватно предузеће Кљечанин Компани.

Како незванично сазнајемо, Миломир Кршић током 2020. године је на подручју општине Теслић извршио кривично дјело несавјестан рад у служби из члана у стицају са кривичним дјелима спречавање доказивања и фалсификовање или уништавање службене исправе на штету Шума Републике Српске А.Д. Соколац, ШГ Борја Теслић, на тај начин што је као руководилац у РЈ Очауш ШГ Борја Теслић, свјесним кршењем закона и других прописа, пропуштањем дужности надзора очигледно несавјесно поступао у вршењу службе, иако је био свјестан или био дужан и могао бити свјестан да усљед тога може наступити већа имовинска штета, која је и наступила.

Такође, како сазнајемо, трећеосумњичени је у намјери да спријечи или отежа доказивање, лажно поставио знак о својини на непокретности, те у службену или пословну исправу унио неистините податке. Све наведено извршио је на тај начин што је за одјел у РЈ Очауш, ШГ Борја Теслић у циљу прикривања нерегуларности у РЈ Чечава, ШГ Борја Теслић, сачинио интерни приједлог о именовању примача четвртоосумњиченог Марковић Мићка и отпремача петоосумњиченог Готовац Милована како би прикрио отпрему за из шумских одјела у РЈ Очауш, ШГ Борја Теслић, за приватно предузеће Кљечанин Компани д.о.о. Теслић, а отпреме у стварности није било, а затим све наведено увео у материјалну књигу, односно књигу фазног кретања у којој се налазе основни подаци о сјечи, привлачењу и отпреми шумско дрвних сортимената.

Такође, службени чекић за дознаку који је дужио у свом раду у РЈ Очауш, ШГ Борја Теслић, како сазнајемо, употријебио је у РЈ Чечава, утискивањем жига на мјесто предвиђено за дознаку стабала у предјелу жилишта и пања.

Мићко Марковић, како РТРС незванично сазнаје, током 2020. године, на подручју општине Теслић извршио је кривично дјело несавјестан рад у служби у стицају са кривичним дјелима спречавање доказивања и фалсификовање или уништавање службене исправе на штету Шума Републике Српске А.Д. Соколац, ШГ Борја Теслић, на тај начин што је на радном мјесту примача у РЈ Очауш ШГ Борја Теслић, свјесним кршењем закона и других прописа, очигледно несавјесно поступао у вршењу службе, иако је био свјестан или био дужан и могао бити свјестан да усљед тога може наступити већа имовинска штета, која је и наступила.

Такође, како сазнајемо, четвртоосумњичени је у намјери да спријечи или отежа доказивање, лажно поставио знак о својини на непокретности, те у службену или пословну исправу унио неистините податке. Све наведено извршио је на тај начин што је са отпремачем петоосумњиченим Готовац Милованом, извршио фиктивни пријем и отпрему шумских дрвних сортимената за приватно предузеће Кљечанин Компани д.о.о Теслић, о чему је попунио предвиђене службене евиденције, приказујући на тај начин лажно чињенично стање. Исто тако, како незванично сазнајемо, накнадно је у кругу фирме Нова Борја А.Д. Теслић, гдје су се налазила два стоваришта са шумско дрвним сортиментима фирме Кљечанин Компани, шумарским чекићем који је дужио, жигосао шумско дрвне сортименте и постављао плочице за обиљежавање истих, иако је знао да наведени шумски дрвни сортименти не потичу из РЈ Очауш.

Милован Готовац је, како незванично сазнаје РТРС, у протеклом временском периоду 2020. године на подручју општине Теслић извршио кривично дјело несавјестан рад у служби у стицају са кривичним дјелима спречавање доказивања и фалсификовање или уништавање службене исправе на штету ЈПШ Шуме Републике Српске А.Д. Соколац, ШГ Борја – Теслић тако што је као отпремач у РЈ Очауш ШГ Борја, свјесним кршењем закона и других прописа, пропуштањем дужности надзора очигледно несавјесно поступао у вршењу службе иако је био свјестан или био дужан и могао бити свјестан да усљед тога може наступити већа имовинска штета, која је и наступила, односно што је у намјери да спријечи или отежа доказивање лажно поставио знак о својини на непокретности, те је у службену или пословну исправу унио неистините податке.

Све наведено, како сазнајемо, извршио је на начин што је са примачем четвртоосумњиченим Марковић Мићком извршио фиктивни пријем и отпрему шумских дрвних сортимената о чему је сачинио отпремне исказе за обло техничко дрво и увео у предвиђене евиденције приказујући на тај начин лажно чињенично стање. Исто тако, накнадно је у кругу фирме Нова Борја А.Д. Теслић гдје су се налазила два стоваришта са шумским дрвним сортиментима фирме Кљечанин Компани са шумарским чекићем који је дужио, жигосао шумске дрвне сортименте и на исте постављао шумарске плочице за обиљежавање техничке класе дрвних сортимената, иако је знао да наведени шумски дрвни сортименти не потичу из РЈ Очауш.

Младен Маркочевић је, како незванично сазнаје РТРС, током 2020. на подручју општине Теслић извршио кривично дјело незаконито поступање у привредном пословању са кривичним дјелима пустошење шума из члана 388. став 1. КЗ РС на штету ЈПШ Шуме Републике Српске А.Д Соколац, што је као одговорно лице – директор у привредном друштву, односно предузећу Дрво Експорт д.о.о Теслић у намјери прибављања противправне имовинске користи састављао исправе неистинитог садржаја, лажним билансима, процјенама или инвентарисањем или другим лажним приказивањем или прикривањем чињеница неистинито приказивао стање и кретање средстава и резултата пословања, а који се односе на уговоре о извођењу радова у шумарству на подручју ШГ Борја Теслић, конкретно у РЈ Чечава, РЈ Очауш и РЈ Прибинић, односно што је предузеће Дрво Експорт, чије је одговорно лице – директор у поменутим радним јединицама ШГ Борја Теслић, супротно прописима или наредбама надлежних органа вршило сјечу или на други начин пустошило шуму чиме је прибавио противправну имовинску корист.

Како незванично сазнајемо, Срђан Кљечанин је током 2020. на подручју општине Теслић извршио кривично дјело незаконито поступање у привредном пословању са кривичним дјелима спречавање доказивања на штету Шума Републике Српске А.Д Соколац, на тај начин што је као одговорно лице у привредном друштву, односно као власник и директор предузећа Кљечанин Компани д.о.о Теслић, у намјери прибављања противправне имовинске користи састављао исправе неистинитог садржаја, лажним билансима, процјенама или инвентарисањем или другим лажним приказивањем или прикривањем чињеница неистинито приказивао стање и кретање средстава и резултата пословања, а који се односе на пословни однос са ШГ Борја Теслић, односно куповину, превоз и прометовање са шумским дрвним сортиментима чију је сјечу и извоз према уговорима склопљеним са ШГ Борја Теслић извршило предузеће Дрво Експорт д.о.о Теслић, односно што је у намјери да спријечи или отежа доказивање, у кругу предузећа Нова Борја А.Д. Теслић гдје су се налазила два стоваришта са шумским дрвним сортиментима која су припадала његовом предузећу, организовао и омогућио да четвртоосумњичени Марковић Мићко и петоосумњичени Готовац Милован накнадно жигошу и обројчавају шумске дрвне сортименте на самом стоваришту, а који претходно у шумском одјелу код пања нису били обиљежени у складу са прописима у области шумарства.