Фото: Undefined

БиХ рециклира само два одсто пластичног отпада, док остатак заврши на контролисаним, неконтролисаним и илегалним одлагалиштима, саопштио је Развојни програм УН (УНДП) у БиХ.

Наводећи да је процјена да су домаћинстава, производне/услужне дјелатности и јавне комуналне услуге у БиХ произвели у 2018. години око 150.000 тона пластичног отпада, из УНДП-а упозоравају да систем примарне и секундарне селекције амбалажног отпада није успостављен у већини оппштина/градова, те да недостају капацитети за рециклажу различитих амбалажних материјала.

„Рјешавање проблема пластичног отпада подразумијева учешће влада, јавног и приватног сектора, академске заједнице и цијелог друштва“, истиче се у извјештају УНДП-а о утицају Директиве ЕУ о пластици за једнократну употребу на економију БиХ. Директива ЕУ о једнократној пластици која је ступила на снагу почетком јула захтијева од земаља чланица ЕУ усвајање низа мјера за смањење употребе пластике за једнократну употребу и загађења околине, проширење шеме одговорности произвођача, забрањује употребу одређених производа на територији ЕУ, те омогућава успостављање циркуларног економског модела у ЕУ до 2030. године како би сва пластика у оптицају била рециклабилна или погодна за поновно кориштење.

Између осталог, Директива уводи обавезу одвојеног прикупљања ради рециклирања чак 90 одсто боца за напитке до три литра до 2029. године, док су важећи циљеви за искориштавање и рециклажу амбалажног отпада у БиХ између 16 и 20 одсто.

Да би се разумјеле импликације Директиве о једнократној пластици по привреду и околину БиХ, УНДП је у оквиру својих напора да подстакне антиципаторну аналитику и промјене политика у БиХ према савременим, одрживим економским моделима провео истраживање и израдио Извјештај о транспонирању Директиве о пластици за једнократну употребу и њеном утицају на економију у БиХ.

„Овај извјештај је од изузетног значаја пошто властима и привреди у БиХ пружа увид у информације, праксе и трендове који су од кључне важности за планирање и предузимање активности за смањење и управљање пластичним отпадом. Вјерујемо да ће препоруке извјештаја бити од користи доносиоцима одлука за убрзано приближавање босанскохерцеговачких регулатива и политика према законодавству ЕУ“, изјавила је резидентни представник УНДП у БиХ Стелиана Недера.

Она је упозорила да, уколико не дође до правовремене реакције у смислу ограничавања стављања на тржиште БиХ производа од једнократне пластике, постоји опасност да ће проблем амбалажног отпада и његове свеприсутности у околини постати још израженији јер ће на домаћем тржишту простор наћи производи који су забрањени или ограничено доступни у ЕУ.

Извјештај, који је доступан на веб-страници УНДП-а у БиХ, између осталог представља конкретне примјере спремности домаћих компанија за примјену Директиве, преглед тренутног стања транспонирања Директиве, регулаторни оквир, као и напредак у борби против једнократне пластике у некима од земаља чланица Уније, региона и БиХ.

Из УНДП-а у БиХ истичу да ће наставити усмјеравати напоре за промовисање савремених пракси управљања отпадом, добрих примјера из заједница и приватног сектора у БиХ, те начина на које становништво и предузећа могу утицати на мању потрошњу једнократне пластике.