ФОТО КОНКУРС „ДАХ ЉЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ“
јул – 31. август 2022. године

Јавна установа „Туристичка организација Града Источно Сарајево“ (у даљем тексту: Туристичка организација) објављује: Фото конкурс под називом „Дах љета у Источном Сарајеву“.

Тема фото конкурса је љето на подручју града Источно Сарајево.

Услови за учестовање на конкурсу:

I – ОПШТИ УСЛОВИ:

На фото конкурсу могу учествовати лица старија од 18 (осамнаест) година живота са пребивалиштем на подручју града Источно Сарајево;

На фото конкурсу не могу учествовати запослени у ЈУ „Туристичкој организацији Града Источно Сарајево“, као ни запослени у другим туристичким организацијама на подручју града Источно Сарајево, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, дјеца);

Туристичка организација има неограничено право на слободно коришћење фотографија у промотивне сврхе уз назнаку имена и презимена аутора;

Фотографије које имају на себи потпис аутора неће бити прихваћене, те обиљежене фотографије се неће узимати у разматрање, као ни фотографије које имају на себи било какав потпис или жиг;

Фотографије које су продате другом лицу или су коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити дио конкурса;

Фотографије не могу бити усликане дроном и такве се неће узимати у разматрање;

Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавјештења учесника.

II – УСЛОВИ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ:

  • Фотографије морају бити направљене искључиво на подручју града Источно Сарајево;
  • Аутори могу да конкуришу само са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 3 (три) фотографије;
  • Фотографије не могу бити старије од 12 (дванаест) мјесеци (у обзир се узимају само фотографије настале у љетном периоду током 2021. и 2022. године);
  • Минимална димензија дуже стране фотографије мора бити 3.000 px, најмање 150 dpi, у JPG или JPEG формату, не смију прелазити 50 mb и морају одговарати задатој теми конкурса.

III – ПРИПРЕМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА:

Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде која мијења композицију или елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде попут уобичајене корекције нпр. контраста;

Сви радови морају бити прописано обиљежени, тако што сваком раду аутор треба да дода своје име и презиме, као и локацију фотографисања приликом пријављивања (нпр. Марко_Марковић_Јахорина), као и назив фотографије.

IV – ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА:

Рок за слање фотографија је од 01.07.2022. године до 31.08.2022. године (23.59 часова);

Радови се шаљу електронском поштом на адресу: konkurs@istocnosarajevo.travel и то путем WeTransfer линка;

У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија обавезно уписати:

Име и презиме аутора;
Мјесто пребивалишта;
Мејл адресу;
Број телефона;
Мјесто и годину настанка фотографије;
Назнака: „САГЛАСАН/НА САМ ДА СЕ МОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА. ТАКОЂЕ, УСТУПАМ ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ САМ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ЈУ „ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО“ И ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ КОНКУРСА“.

V – ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА:

Рјешењем в. д. директора Туристичке организације именује се стручни жири у саставу од 5 (пет) чланова;

Стручни жири ће изабрати фотографије у периоду од 15 (петнаест) дана након завршетка фото конкурса, које ће бити изложене на званичном сајту ТОГИС-а, гдје ће посјетиоци сајта моћи да их погледају. Аутори најбољих фотографија биће обавјештени путем мејл адресе или путем контакт телефона коју доставе приликом пријаве;

У ужи избор улази 20 (двадесет) најбоље оцијењених фотографија, које ће бити израђене и изложене јавности поводом славе града Источно Сарајево, 17. септембра у просторијама Градске управе града Источно Сарајево;

За три првопласирана аутора фотографија биће обезбијеђене новчане награде, као и друге робне награде за учеснике конкурса.

VI – НАГРАДЕ:

I – 500,00 КМ
II – 200,00 КМ
III – 100,00 КМ

Оглас је објављен на огласној табли, званичној интернет страници и званичним профилима на друштвеним мрежама Туристичкe организације.

В. Д. ДИРЕКТОРА
Игор Иконић