Из Фонда здравственог осигурања РС поново су позвали грађане који још нису преузели своје електронске картице да то ураде, јер старе здравствене књижице више не важе.

Картицу још није преузело нешто мање од 100.000 грађана.

Од 1. јануара 2023. у здравственом систему у Српској су у употреби само е-картице.

Како су из Фонда рекли за К3, од нове године до данас своју картицу је преузело 30.000 грађана и то је укупно око 870.000 осигураника.

У случају да за некога још није израђена картица потребно је да у надлежној пословници Фонда поднесе захтјев за израду. Осигураник ће том приликом добити потврду коју може да користи док му не буде израђена електронска здравствена картица.

Е- картица служи да пацијент буде идентификован у Интегрисаном здравственом информационом систему (ИЗИС), да се на основу ње оствари приступ здравственом картону пацијента, а на основу картице се провјерава статус осигураног лица. Такође, за разлику од старе здравствене књижице, ове електронске картице се не овјеравају.

ИЗИС је имплементиран у свим домовима здравља, као и јавним болницама, а и већина приватних установа које имају уговор са Фондом су интегрисане у ИЗИС.