На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 17/17) и члана 3. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац број: 02-400-182 од 24.04.2016. године, Начелник општине Соколац доноси:

ОДЛУКУ

о расподјели средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају из буџета Oпштине Соколац за 2019. годину

Члан 1.

На основу спроведеног поступка по расписаном Јавном позиву, број: 02-052-19 од 31.01.2019. године, на приједлог Комисије утврђује се расподјела средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац, како слиједи:

1. Одбојкашки клуб „Гласинац“ Соколац : 6.500,00 КМ
2. Кошаркашки клуб „Соколац“ : 5.500,00 КМ
3. Атлетски клуб „Гласинац“ : 5.000,00 КМ
4. Дјечији кутак : 5.000,00 КМ
5. УГ „Ветерани одбрамбено-отаџбинског рата Соколац“ : 5.000,00 КМ
6. ОФК „ Гласинац 2011“ : 4.750,00 КМ
7. Боксерски клуб „Гласинац“ : 3.000,00 КМ
8. Стрељачки клуб „Гласинац“ : 2.500,00 КМ
9. Џудо клуб „Олимпик“ : 2.000,00 КМ
10. Удружење ликовних умјетника „Петорица из Сокоца“ : 2.000,00 КМ
11. Удружење спортских риболоваца „Биоштица“ : 2.000,00 КМ
12. Планинарско друштво „Гласинац“ : 1. 500 КМ
13. Гусларско друштво „Романија“ :1.500 КМ

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на Огласној табли Општине Соколац и интернет страници Општине

Члан 3.

Остављени рок за жалбу на ову одлуку, односно на одбијене пројекте, је пет радних дана, тј. до 08.03.2019. године, а подноси се лично у згради Општине Соколац у пријемној канцеларији – Протокол или путем поште.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица