На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 17/17) и члана 3. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац број: 02-400-182 од 24.04.2016. године, Начелник општине Соколац доноси:

ОДЛУКУ

о расподјели средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају из буџета Oпштине Соколац за 2019. годину

Члан 1.

На основу спроведеног поступка по расписаном Јавном позиву, број: 02-400-102 од 21.03.2019. године, на приједлог Комисије утврђује се расподјела средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац, како слиједи:

1. Удружење ратних војних инвалида општине Соколац: 4.500,00 КМ
2. Стонотениски клуб „Гласинац“ Соколац: 3.500,00 КМ
3. Кошаркашки клуб „Соколац“: 2.500,00 КМ
4. Удружење „Еко осмјех Гласинца“ : 2.500,00 КМ
5. ФК „Соколац“ : 2.500,00 КМ
6. Удружење грађана „Аурора“ : 2.500,00 КМ
7. Плесни клуб „Ника“ : 2.400,00 КМ
8. Футсал клуб „Гласинац“: 2.350,00 КМ
9. Удружење жена „Соколица“ : 2.000,00 КМ
10. Карате клуб „Омладинац“ : 2.000,00 КМ
11. КУД „Завичај“: 2.000,00 КМ
12. Џудо клуб „Олимпик“ : 1.000,00 КМ

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на Огласној табли Општине Соколац и интернет страници Општине

Члан 3.

Остављени рок за жалбу на ову одлуку, односно на одбијене пројекте, је пет радних дана, тј. до 19.04.2019. године, а подноси се лично у згради Општине Соколац у пријемној канцеларији – Протокол или путем поште.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица