Општина Соколац

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 21. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 25.априла 2019. године (четвртак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац. За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 20. редовне сједнице одржане 10. априла 2019. године.

2.

Информација о раду за 2018. годину:

– Пореска управа – ПЈ Соколац,
– Основни суд Соколац,
– Полицијска станица Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Представници наведених институција

3.

Извјештај о судским споровима за Општину Соколац на дан 31.12.2018. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Замјеник правобраниоца Републике Српске.

4.

Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године:

– Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац
– Основна школа „Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Представници наведених институција

5.

Извјештај о раду за 2018. годину и Програм рада за 2019. годину:

– Центар за социјални рад Соколац,
– Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац,
– Установа за културу „Перо Косорић“ Соколац,
– Народна библиотека “Соколац“,
– Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац,
– Туристичка организација “Соколац“,
– Општински штаб цивилне заштите Соколац,
– ЈКП „Соколац“ Соколац,
– ЈП Инфо центар „Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Директори и руководиоци наведених установа и предузећа

6.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о заузимању јавне површине у Сокоцу у вријеме одржавања 56. МОСИ Соколац 2019. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

8.

Приједлог Одлуке о режиму саобраћаја за вријеме одржавања 56. МОСИ Соколац 2019. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

9.

Приједлог Одлуке о приступању изради урбанистичког плана Соколац 2019-2039. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

10.

Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела плана парцелације “Етно села Равна Романија“ – Фаза 1 и Фаза 2.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

11.

а) Извјештај о утрошку намјенских средстава прикупљених од водних накнада за 2018. годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о утрошку намјенских средстава прикупљених од водних накнада за 2018. годину,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.

12.

а) Приједлог Ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину,

в) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

13.

а) Извршење Буџета Општине Соколац за 2018. годину,

б) Напомена уз Консолидовани финансијски извјештај за кориснике Буџета Општине Соколац за перид 01.01. – 31.12.2018. године.

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

14.

Извјештај о утрошку средстава прибављених путем емисије обвезница Општине Соколац у износу од 5.500.000,00 КМ

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

15.

Рјешавање захтјева

16.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе