Регулаторна агенција за комуникације (РАК) саопштила је да ће изборна кампања за локалне изборе у БиХ званично почети 16. октобра и трајати 30 дана, уз подсјећање на обавезу поштивања одреби Изборног закона БиХ и Правилника о медијском представљању политичких субјеката од дана расписивања до дана одржавања локалних избора 15. новембра.

Из РАК-а прецизирају да се обавеза покривања изборних активности током избора односи на све пружаоце аудиовизуалних медијских услуга и медијских услуга радија у БиХ.

У складу с тим, непосредно обраћање политичких субјеката, као и емитовање плаћеног политичког оглашавања почиње у периоду од 30 дана прије дана избора, односно 16. октобра.

Пружаоци аудиовизуалних медијских услуга и медијских услуга радија обавезни су доставити РАК-у распоред планираних изборних програма најкасније седам дана прије почетка изборне кампање, као и важеће цјеновнике маркетиншких услуга најкасније 15 дана прије почетка изборне кампање.

Изборна ћутња почеће 24 часа прије отварања бирачких мјеста, односно 14. новембра у 7.00 часова и траје до њиховог затварања.

РАК је позвао све телевизијске станице да праћење изборне кампање, односно изборне програме, у највећој могућој мјери учине приступачним особама са оштећењем слуха, као и слијепим и слабовидним особама.

У програмима попут изборних хроника и политичких дебата, те непосредном обраћању политичких субјеката, препоручује се осигурати тумачење на знаковни језик или титловање.