Начелник општине Источна Илиџа, Маринко Божовић, упутио је допис Републичкој управи за игре на срећу и Пореској управи Републике Српске, због, како је навео, нелогичности приликом расподјеле прихода од игара на срећу општинама у Источном Сарајеву.

Божовић у допису наводи да су се у јавности појавиле информације о нелогичностима везаним за расподјелу пореских прихода од игара на срећу на подручју града Источно Сарајево, односно велике разлике у расподијели прихода између општина у саставу Града, те је затражио информацију на основу којег члана Закона и којим актом се врши расподјела пореских прихода од игара на срећу јединицама локалне самоуправе.

-Општина Источна Илиџа за буџетску 2021. годину од ове врсте пореских прихода има планиран износ од 20000 КМ, приближно једнак као и друге општине у саставу Града, осим сусједне општине Источно Ново Сарајево која има планиран приход у износу од 3,5 милиона КМ – наводи Божовић.

Он истиче да се ради о општини са мањим бројем становника и приближно истим бројем пословница са играма на срећу у односу на општину Источна Илиџа.

Уколико је дошло до пропуста или злоупотребе Закона који дефинише расподјелу средстава, тражимо да се изврши инспекцијски надзор од момента ступања Закона на снагу до данас те да се изврши ретроактивно корекција расподјеле средстава – навео је Божовић.

-Уколико тумачите да постојећи члан Закона који дефинише ову област предвиђа да се дио средстава од игара на срећу општинама уплаћује према сједишту централе правног лица који се бави играма на срећу сматрамо да је такав начин расподјеле прихода дискриминишући, те ћемо покренути питање уставности члана Закона који дефинише расподјелу прихода – истакао је Божовић у допису упућеном Републичкој управи за игре на срећу и Пореској управи Републике Српске.