Фото: АТВ

Инспекција је завршила контролу мљекара у Републици Српској и утврђено је да се нису придржавали уредби о висини маржи.

Њима су изречене казне и рјешењима им је нарађено да снизе велепродајну цијену млијека.

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић је, у циљу спречавања неконтролисаног повећања цијена основних животних намирница, прошле седмице издао налог да се на располагање ставе сви расположови капацитети Инспектората Српске и изврши контрола цијена у малопродаји и велепородаји,

Контрола поштовања прописа при формирању цијена основних животних намирница у Српској, поред тржних центара, проширена је и на мљекаре у којима су инспектори почели да чешљају књиге како би утврдили да ли и код њих има одређених одступања при кројењу цијена.

Главни тржишни инспектор Радивоје Гаврић рекао је да су инспектори ушли у све мљекаре у Српској половином прошле седмице како би утврдили шта се дешава када је у питању формирање њихових цијена.

„Утврдићемо шта се дешава у мљекарама, какве су откупне и велепродајне цијене, односно на бази чега су оне формиране. Преконтролисаћемо у њиховим књигама све ставке везане за цијене, јер и они морају поштовати прописе при формирању цијена, односно имају одређену маржу која је изражена у процентима“, рекао је Гаврић раније за “Глас Српске”.