Топлотни капацитет: 4,1 MW
Укупна вриједност: 15.200.000,оо КМ
Модел финансирања: Јавно-приватно партнерство

PDF Студија оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом

PDF Јавни позив /српски/

PDF Јавни позив /енглески/

PDF Обавјештење о продужењу рока за подношење захтјева за учешће на тендеру

PDF Презентација тендерског поступка

PDF Закључак Владе РС

PDF Мишљење Министарства индустрије РС

PDF Презентација пројекта

PDF Информација Министарства финансија РС“

PDF Презентација уговора о ЈПП

PDF Мишљење Министарства за просторно уређење РС

У октобру 2015. године, Конзорцијум „CMS Reich-Rohrwig Hainz“ д.о.о., „ЦЕТЕОР“ д.о.о. Сарајево, и „GreenMax Capital Advisors“ урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом.

У припреми је други Јавни позив који ће објавити општина Соколац, а који по окончању тендерске процедуре има за циљ склапање Уговора о јавно приватном партнерству (ЈПП) за снабдјевање топлотом система даљинског гријања на Сокоцу.

Пројекат укључује инсталацију и одржавање когенерационог постројења на биомасу, проширење, обнову и одржавање система даљинског гријања како би се обезбједио одржив систем даљинског гријања на бази локалне биомасе на подручју општине Соколац, а био би реализован по принципу ЈПП.

Европска унија посредством Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) финансирала је израду пројектне документације за овај пројекат. Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава и Владе Републике Српске која је 30. децембра 2015. године, на 55. сједници дала сагласност за реализацију пројекта.

Према Студији ријеч је о когенеративном постројењу на биомасу са технологијом органског Ранкиновог циклуса капацитета производње електричне енергије од 1МW и топлотног капацитета од 4,1МW. Производња електричне енергије ће се испоручивати у електроенергетску мрежу, и остварити приход од 1.930.000,оо КМ (близу 1.000.000 €) на годишњем нивоу.

Када је у питању фаза експлоатације, у организационом смислу треба нагласити да ће Приватни партнер управљати цјелокупним системом (котловница и мрежа даљинског гријања) за вријеме трајања Уговора. Приватни партнер ће вршити одржавање система и директну наплату прихода по основу продаје електричне енергије. Јавни партнер (Општина или онај кога Општина овласти) ће вршити наплату услуге гријања од свих корисника. Од наплаћених средстава, Јавни партнер ће плаћати Приватном партнеру уговорени годишњи износ.

Крајњи циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања.