Занатско комунално предузеће „Девети мај“ настало је у марту мјесецу 1965. године као насљедник ЗГП „Услуга“ и ЗГП „Слога“. Наредних година предузеће је у складу са законским прописима више пута пререгистровано, те од 2006. године послује као Јавно предузеће Водовод и канализација „Врело Биоштица“ а.д. Соколац. Укупна вриједност капитала Предузећа износила је 6.244.982,00 КМ и подијељена је на 6.244.982 акција номиналне вриједности (једна акција 1,00 КМ). Основне дјелатности предузећа, како нам је рекао стечајни управник Радомир Јокић, су: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (41000), прикупљање и обрада отпадних вода (90010), те друге пратеће дјелатности.

– Од 2011. године, на снази је Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе, којим се ова предузећа враћају у надлежност локалне заједнице. Влада РС објавила је списак предузећа комуналне дјелатности на која се односи овај закон. На том списку се налази и наше предузеће. Обавјештењем Централног регистра хартија од вриједности Бања Лука о преносу хартија од вриједности на јединице локалне самоуправе, ова одлука је фактички и реализована. Међутим и прије него су остале активности око власничке трансформације предузећа завршене над предузећем је отворен стечајни поступак – рекао је Јокић.

КАДА СТЕ ДОШЛИ НА ФУНКЦИЈУ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, КАКВО СТЕ СТАЊЕ ЗАТЕКЕЛИ У ПРЕДУЗЕЋУ ПО ПИТАЊУ ФИНАНСИЈА?

– За стечајног управника сам именован одлуком Окружног привредног суда Источно Сарајево, 21. децембра 2011. године када је над имовином предузећа отворен стечајни поступак. Претходни стечајни поступак покренут је 09. 11. 2011. године. Предузеће је било презадужено и дужи период неликвидно јер није могло да измирује своје доспјеле обавезе. Укупне неизмирене обавезе су износиле око четири и по милиона што је прелазило око шест годишњих прихода. Затекао сам лоше мотивисане раднике, вишак запослених и уопште лошу атмосферу у колективу.

КОЈИ СУ БИЛИ ПРВИ КОРАЦИ КОЈЕ СТЕ ПРЕДУЗЕЛИ ЗА ОПСТАНАК?

– Прво што ме је руководило по питању очувања предузећа јесте дјелатност која има тржиште и која треба локалној заједници. Затим сам снимио стање у предузећу и покушао да искористим све унутрашње резерве на смањењу трошкова и повећању прихода. Увео сам нову организацију, повећао технолошку и радну дисциплину и тек након тога приступио повећању цијена услуга са циљем да предузеће може са успјехом да послује и да пружа квалитетне услуге корисницима – наставља разговор наш саговорник.

НОВА ЕФИКАСНИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА

ДА ЛИ ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ „ВРЕЛО БИОШТИЦА“ У ПОСТУПКУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПОСТАВЉЕНО НА НОГЕ”?

– Предузеће се у току пословања у стечају потпуно реструктурирало јер је направљена нова ефикаснија организација, повећан је елан запослених, смањени су трошкови на сваком мјесту, гдје је то било могуће, и гдје није штетило квалитету пружања услуга. Одржавање је подигнуто на виши ниво, повећане су плате запослених, број корисника услуга, те проценат наплате услуга.

ИМАТЕ ЛИ ДОВОЉАН БРОЈ РАДНИКА, И КАКВА ЈЕ КАДРОВСКА СТРУКТУРА?

– Тренутно запошљавамо 35 радника и овај број се углавном није мијењао у току стечајног поступка.У администрацији је ангажовано само пет радника. Увијек би добро дошла боља кадровска структура али радимо са онима које имамо.

ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА УСЛУГА

КАКО СЕ НОСИТЕ СА ДУГОВАЊИМА КОРИСНИКА, КАКО ПОДСТАЋИ ГРАЂАНЕ ДА РЕДОВНО ПЛАЋАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ?

– Потраживања од корисника услуга наплаћујемо на различите начине али највише је оних који измирују своје обавезе колико-толико редовно, односно прије него падну у застару. Често користимо и судске присилне поступке који нама као фирми повећавају посао, а корисницима услуга повећавају трошкове, што није у интересу ни фирми ни корисника који избјегавају плаћање услуга. Још увијек има доста нелегалне потрошње коју смо дијелом смањили па по том питању спремамо одређене мјере, које неће бити нимало пријатне за оне који имају илегалне прикључке и који на тај начин већ годинама штете остале кориснике услуга, јер они фактички плаћају и нелегалну потрошњу. Још увијек има корисника који враћају бројила и на друге начине настоје да избјегну плаћање оне количине воде коју су потрошили.

КОЈЕ СУ ЦИЈЕНЕ ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА, А КОЈЕ СУ ТО ИНДУСТРИЈСКЕ ЦИЈЕНЕ?

– По цјеновнику који се примјењује од 01. 12. 2015. године имамо цијене које су у просјеку важећих цијена осталих предузећа у Републици Српској , тако да се цијенама услуга нема шта приговарати – наводи Јокић.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА „ВРЕЛО БИОШТИЦА“ А.Д. СОКОЛАЦ – У СТЕЧАЈУ, ВОДОМ СНАБДИЈЕВА ОКО 10.000 СТАНОВНИКА И 220 ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА. УКУПАН БРОЈ ПОТРОШАЧА ЈЕ ПРЕКО 4000, ОД ЧЕГА НА ГРАЂАНСКА ЛИЦА – ДОМАЋИНСТВА ОТПАДА 3.850 А НА ПРАВНА ЛИЦА ОКО 220.

– Позната је чињеница да се преко система којима управља предузеће водом снабдијева, поред насељеног мјеста Соколац, и близу 50 сеоских насеља, тако да близу 40% прикључака припада овој категорији потрошача. За овај број потрошача изграђено је 260 км водоводне мреже, мада имамо мали број прикључака у односу на дужину мреже, уз чињеницу да се у просјеку на сваких 100м налази по један прикључак. Више најудаљенијих тачака водоводне мреже, у више различитих праваца, налазе се на удаљености од 15 до 25 км од пословних објеката предузећа, што отежава одржавање система у функцији. Четири водозахвата, а то су: Биоштица, Кржуљ, Бања Лучица и Кнежина функционишу на принципу испумпавања воде на велике висине – избацивање и до 300 м. Поред ове четири пумпне станице за потребе препумпавања воде до потрошача који се налазе на вишим зонама изграђене су још двије препумпне станице на систему Биоштице и једна на систему Геруше.

ПРОЈЕКТОМ РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ У ПРЕТХОДНЕ ДВИЈЕ КОМПОНЕНТЕ ОДРАЂЕНА ЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ЦЈЕВОВОДА ОД КНЕЖИНСКЕ РАСКРСНИЦЕ ДО ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛНИЦЕ. ОД НАСЕЉА БРЕЗЈАК ДО ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У БАНДУШИ (ГАЗИВОДЕ) НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ И КУЛЕ НА ДРУГОЈ СТРАНИ. ЗАМЈЕНА АЗБЕСТНО-ЦЕМЕНТНЕ ЦИЈЕВИ У РОМАНИЈСКОЈ УЛИЦИ И КРАКА ОД СТАРОГ ХОТЕЛА ДО ГЛАСИНАЧКЕ УЛИЦЕ НА ЈЕДНОЈ И БОРКА И РАТКА РАДОВИЋА НА ДРУГОЈ СТРАНИ. ТАКОЂЕ ЈЕ КОМПЛЕТНО УРАЂЕНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА КАЗАНИ, ЛАЗЕ И ДИО НАСЕЉА МАЈДАНИ И БАЛТИЋИ.

– Наредних мјесеци креће и компонента III поменутог пројекта којом ће се наставити радови на изградњи и проширењу канализационе мреже и на пречистачима за отпадне воде. Из средстава предузећа су вршене набавке опреме (бунарска пумпа вриједности близу 50.000 КМ, хоризонтална пумпа на Биоштици у вриједности око 20.000 КМ. Вршен је и ремонт пумпних постројења, набавка и уградња пловака на базенима, водомјера великог профила, затварача, зрачних и редукционих вентила као и замјена цијеви мањих профила на локацијама гдје су била уска грла и на линијама са учесталим кваровима. Константно се ради на одржавању и обнављању хлорне опреме, опреме за одржавање водоводне мреже, алата и компјутерске опреме.

„Вода је највећи стратешки интерес“

АПЕЛ

– Апеловао бих на кориснике услуга да увијек имају на уму када плаћају свој рачун да не плаћају само потрошњу воде већ и услуге како би чиста вода могла да дође до њихових чесми у свако доба дана и ноћи и у било каквим временским условима. Иствремено бих замолио кориснике да на вријеме пријаве сумњиву и повећану потрошњу, као и квар који примијете било гдје на водоводној мрежи. И на крају бих се захвалио свим корисницима који легално користе наше услуге на досадашњој сарадњи – завршава разговор за 244. број „Соколачких новина“ стечајни управник предузећа „Врело Биоштица“ Радомир Јокић.

Ведрана Реновица
Рођена 27. априла 1988. године у Сокоцу. Након основне школе и гимнaзије, на Факултету политичких наука у Бањалуци, завршила студије новинарства 2011. године. Магистар новинарства од 2015. године. Запослена у Инфо центру од 2012.године.