Грађевинарство

Неколико привредних субјеката у Општини Соколац има дугу традицију у изводјењу висококвалитетних радова у грађевинском сектору на територији Општине и у другим дијеловима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Посебно су развијени подсектори нискоградње и хидроградње, чишћење и одржавање магистралних и регионалних путева у дужини преко 600 км, лабораторија за испитивање квалитета земљишта и асфалта, и асфалтна база што су, уједно, и услуге које овај сектор пружа потенцијалним корисницима. Поједина педузећа послују према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 (стандарди за управљање квалитетом и заштита и унапређење животне средине). Сектор запошљава око 300 радника. На подручју општине послују два привредна друштва чија је дјелатност грађевина, и то: Романијапутеви а.д. Соколац и Рајак-Воб д.о.о Соколац.

Предузеће „Романијапутеви а.д. Соколац“ посједујe властиту асфалтну базу и обавља све послове у области нискоградње, такође дјелатност је одржавање и чишћење магистралних и регионалних путева. Укупна дужина путне мреже одржавања магистралних и регионалних путева износи преко 600 км. Тренутно има 280 запослених. Остварени приход у 2015. години износи 14.000.000 КМ, а извоза није било.

КОНТАКТ

Web сајт: www.romanijaputevi.com
Адреса: Подроманија бб, Република Српска, БиХ
E-mail: romanijaputevi@hotmail.com
Телефон: /057 448 512/ и /057 448 508/
Факс: /057 448 568/

Пословна могућност општине Соколац: нискоградња и хидроградња.