Текстилна индустрија

Текстилна индустрија у Општини није заступљена као дрвна али је од стране локалних власти препозната као једна од индустријских грана на којој би се могао/требао базирати развој Општине.

До 2004.године у Општини Соколац је постојала дорадакоже и обуће која је била заснована на Лон-пословима (lohn) који представљају специфичне врсте услуга, у виду дораде, обраде и сл. производа (одеће, обуће и др.) од материјала (текстила, коже) за иностраног поручиоца.

Користећи претходна искуства у текстилној индустрији и садашње капацитете Општина планира  покретање нових али и ширење и развијање постојећих производних погона текстилне индустрије.

А.Д. „ФАТЕС“ СОКОЛАЦ

На територији Општине послује привредно друштво „ФАТЕС“ а.д. Соколац које је једно од најзначајнијих друштава (како Општине тако и Републике Српске) у области текстила, коже и обуће. Запошљавају укупно 63 радника и имају властити производни програм производње тепиха. За израду тепиха, као сировину користе домаћу вуну. Своје производе пласирају на домаће тржиште, а мањи дио извозе у Македонију и Србију.

АД „Фатес“ традиционално откупљује вуну од житеља Општине, а у 2012. години су откупили 104.149 кг вуне, из чега, на бази статистичких података о броју оваца из 2008. године од 30.000 комада (табела 10), произилази да се цца 40 тона вуне (истог или приближно истог квалитета) откупило и са подручја сусједних општина.

Организовани откуп вуне је на трагу филозофије развоја малих и средњих предузећа (синергија једног „већег“ и више мањих). Таква синергија је могућа уз разговоре локалних власти, потенцијалних инвеститоа и у овом случају, ФАТЕС-а.

Проблематика са којом се суочава ово привредно друштво је: недостатак средстава за проширење производње и недостатак средстава за обнову машинског парка; обавезе по основу репрограма за раније обавезе; проблем наплате потраживања за робе пласиране на домаћем тржишту; да би пласирали своје производе приморани су да дају разне бонитете тржишним центрима; недостатак радне снаге из области текстила (ткање и дизајн).

Тепих је популарна врста подне облоге позната по својој свестраности, добрим топлим и дезенским способностима, удобности, те задржавању прашине у својим влакнима, чиме придоносе побољшању квалитета ваздуха…

Додатак: Престижна BCG (The Boston Consulting Group) предвиђа да ће се, до 2020. године, из Кине у Америку вратити око 5 милиона радних мјеста. Главни фактори, како се наводи, за оваква предвиђања су: стални раст цијене рада у Кини у задњих пар година, већа продуктивност домаћих (у овом случају америчких) радника, повећање трошкова транспорта и сл. Исто тако предвиђају да неће доћи до великих промјена, са аспекта радних мјеста, у индустријама које су радно интензивне и захтијевају високу продуктивност, као што су текстилна, затим индустрија одјеће те ТВ индустрија и сл. Пошто је цијена рада знатно нижа код нас него у развијеним земљама запада, те обзиром на цијене транспорта као и на чињеницу да је област текстила радно интензивна, ниско акумулативна, са запосленом углавном неквалификованом женском радном снагом могло би доћи до повећања интереса страних инвеститора (мисли се на европске инвеститоре) у текстилну индустрију Републике Српске.