Скупштински документи

PDF Статут општине Соколац

PDF Пословник о раду Скупштине општине Соколац

PDF Етички кодекс изабраних представника општине Соколац

PDF Пословник о раду Етичког одбора Скупштине општине Соколац

PDF Програм рада Скупштине општине Соколац за 2021.годину

ДНЕВНИ РЕД

PDF Конститутивна сједница – 21.01.2021.

PDF 1.ванредна сједница – 12.02.2021.

PDF 1.редовна сједница – 26.03.2021.