Скупштински документи

PDF Статут општине Соколац

PDF Пословник о раду Скупштине општине Соколац

PDF Етички кодекс изабраних представника општине Соколац

PDF Пословник о раду Етичког одбора Скупштине општине Соколац

PDF Програм рада Скупштине општине Соколац за 2020.годину

ДНЕВНИ РЕД

PDF Конститутивна сједница – 29.11.2016.

PDF 1.редовна сједница – 16.12.2016

PDF 2.редовна сједница – 30.12.2016.

PDF 3.редовна сједница – 24.02.2017.

PDF 4.редовна сједница – 27.04.2017.

PDF 5.редовна сједница – 06.06.2017.

PDF 6.редовна сједница – 27.07.2017.

PDF 7.редовна сједница – 22.09.2017.

PDF 8.редовна сједница – 24.10.2017.

PDF 9.редовна сједница – 12.12.2017.

PDF 10.редовна сједница – 25.12.2017.

PDF 11.редовна сједница – 12.02.2018.

PDF 12.редовна сједница – 23.03.2018.

PDF 13.редовна сједница – 25.04.2018.

PDF 14.редовна сједница – 01.06.2018.

PDF 15.редовна сједница – 27.07.2018.

PDF 16.редовна сједница – 16.11.2018.

PDF 17.редовна сједница – 14.12.2018.

PDF 18.редовна сједница – 28.12.2018.

PDF 19.редовна сједница – 05.03.2019.

PDF 20.редовна сједница – 10.04.2019.

PDF 21.редовна сједница – 25.04.2019.

PDF 22.редовна сједница – 29.07.2019.

PDF 23.редовна сједница – 04.10.2019.

PDF 24.редовна сједница – 01.11.2019.

PDF 25.редовна сједница – 12.12.2019.

PDF 26.редовна сједница – 26.12.2019.

PDF 27.редовна сједница – 04.03.2020.

PDF 28.редовна сједница – 10.06.2020.

PDF 29.редовна сједница – 27.07.2020.