Јавно предузеће водовод и канализација ,,Врело Биоштица" а.д. Соколац - у стечају

Oсновано 2006. године

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса: Данила Ђокића 19
Телефон: +387 (0) 57 448 140
Факс: +387 (0) 57 447 183
Е-mail: biostica@teol.net

Радомир Јокић

стечајни управник

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА

ВОДА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Привреда и друга правна лица м³ 3,50
Школске, спортске и хуманитарне организације м³ 2,30
Домаћинства м³ 1,28

КАНАЛИЗАЦИЈА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Школске, спортске и хуманитарне организације м³ 0,55
Домаћинства м³ 0,30

ИСТОРИЈАТ

Занатско комунално предузеће „Девети мај“ настало је у марту мјесецу 1965. године као насљедник ЗГП „Услуга“ и ЗГП „Слога“. Наредних година предузеће је у складу са законским прописима више пута пререгистровано, те од 2006. године послује као Јавно предузеће Водовод и канализација „Врело Биоштица“ а.д. Соколац.

Укупна вриједност капитала Предузећа износила је 6.244.982,00 КМ и подијељена је на 6.244.982 акција номиналне вриједности (једна акција 1,00 КМ). Основне дјелатности предузећа су: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (41000), прикупљање и обрада отпадних вода (90010), те друге пратеће дјелатности.