test
17. јул 2024.

Jавна установа Центар за социјални рад Соколац

Основана 8.децембра 1992. године одлуком Скупштине општине Соколац

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса: Романијска 4
Телефон: +387 (0) 57 400 280
Телефон: +387 (0) 57 400 281
Факс: +387 (0) 57 448 079
E-mail: centarsz@teol.net

Сњeжана Башевић

директор

О ЈАВНОЈ УСТАНОВИ

Јавна установа Центар за социјални рад Соколац је вишефункционална установа социјалне заштите, која представља базу стручног рада и услуга у социјалној заштити, преко кога се остварује највећи дио стручних активности, чији је задатак да се путем услуга социјалног, педагошко-психолошког, правног и другог стручног рада задовољавају социјално заштитне потребе, спречавају узроци и отклањају посљедице социјалних случајева и проблема у Општини.

Социо-економска кретања на подручју Општине наметнула су Центру активности, динамику и приоритет у рјешавању утврђених послова.

Оснивач Јавне установе Центра за социјални рад је Скупштина општине Соколац, са сједиштем у Сокоцу, улица Романијска број 4. Основна је 8.12.1992. године.

Центар располаже са пословним простором површене 90м² и путничким аутом Тоyота РАВ 4, донација Владе Јапана. Центар је задовољавајуће технички опремљен.

ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

У провођењу социјалне, дјечије, породично правне заштите и пружања услуга социјалног рада Центар обавља следеће послове:

– рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити,
– рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
– рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства,
– пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите.

Центар, поред горе наведених послова, обавља и стручне послове из свог домена, и то:

– открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
– предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
– пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавно, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
– ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
– води евиденцију и документацију о пружању услуга и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности.