На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 16. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 16.новембра 2018. године (петак) са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Разматрање и усвајање записника са 15. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 27. јула 2018. године.

2.

Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању на крају школске 2017/2018 године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дивна Јанковић директор Основне школе

3.

а) Извјештај о реализацији васпитно образовног рада за радну 2017/2018 годину.

б) Приједлог Годишњег програма рада предшколске установе за радну 2018/2019 годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Биљана Косорић директор Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

4.

Приједлог Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

5.

Приједлог Одлуке о критеријима за остваривање права на субвенционирање најамнине за стан.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

6.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у Кнежини.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

8.

Приједлог Одлуке о утврђивању броја мртвозорника и именовању мртвозорника – доктора медицине за преглед умрлих лица изван здравствене установе за подручје општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић секретар Скупштине општине Соколац

9.

Нацрт Одлуке о укидањуа статуса добра у општој употреби.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

10.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

11.

Приједлог Закључка о утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела „Измјене и допуне дијела Регулационог плана Баре“ у Сокоцу.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

12.

а) Извршење Буџета Општине Соколац за период 1.1. – 30.6.2018. године.
б) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за период 1.1. – 30.6.2018. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

13.

а) Нацрт ребаланса Буџета Општине Соколац за 2018. годину.
б) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса Буџета Општине Соколац за 2018. годину.
в) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

14.

Информација по закључку Колегијума Скупштине општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

15.

Рјешавање захтјева.

16.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ.

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе,

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име