У школској 2018/2019. години, Високу школу за услужни бизнис похађаће 600 студената, од чега је 120 студената уписано на прву годину студија. Дванаеста генерација студената на овој високошколској установи образоваће се на шест студијских програма, а према ријечима вршиоца дужности директора ВУБ-а Огњена Бакмаза број студената из године у годину се не мијења значајно.

Oве године, као и претходних, имамо одређени број студената који се преписују са других високошколских установа и уписују у нашу школу. На ВУБ-у се могу похађати трогодишње и четворогодишње студије првог циклуса. На смјеру Јавна управа и безбједност стиче се академско звање дипломирани менаџер јавне управе или дипломирани менаџер безбједности, а укупно носи 180 ECTS бодова. Поред овог, трогодишњи студијски програми су и: Предузетништво и финансије, са звањем дипломирани менаџер предузетничке економије односно дипломирани менаџер пословних финансија, те Пословна информатика, студијски програм на којем се стиче академско звање дипломирани менаџер пословне информатике – оба смјера такође носе 180 ECTS бодова. Четворогодишњи студијски програм са 240 ECTS бодова је Економија и пословање, са звањем дипломирани економиста – смјер Предузетничка економија, затим Политичке науке са звањем дипломирани политиколог – смјер Национална безбједност, као и Право, на којем се стиче академско звање дипломирани правник – смјер управни послови – подсјетио је Бакмаз.

Студијски програми усклађени са Болоњском декларацијом

Школа je од почетка рада своје студијске програме ускладила са Болоњском декларацијом. Студијски програми се конципирају на начин да се утврђују циљеви и исходи за сваки студијски програм, као и циљеви и исходи учења за сваки наставни предмет.

Имамо стручан кадар и веома квалитетно наставно особље. Број радно ангажованих наставника и сарадника Школе одговара потребама студијских програма који се реализују. Број наставника запослених у Школи у радном односу са пуним радним временом је виши од минималног броја наставника потребних за извођење наставе на свим наставним предметима, које изводи високошколска установа, и то за све године студија, док је број запослених сарадника нешто нижи. Укупан број ангажованих наставника и сарадника покрива комплетан фонд часова наставе на студијским програмима, тако да се поштују прописани стандарди оптерећења наставног особља. У наставно‐научном процесу у Школи учествују двадесет два наставника и сарадника. Сви наставници и сарадници Школе су квалификовани и компетентни да обављају наставни процес у области за коју су изабрани. Наставници се интензивно баве научноистраживачким и стручним радом у научним областима, које су обухваћене наведеним студијским програмима. Поред овога, у Школи је запослено пет радника који обављају стручне и административно‐техничке послове – додао је Бакмаз.

Школа основана 2007.године

Подсјећамо, Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево–Соколац основана је у јуну 2007. године. Основна идеја оснивача била је да се младим људима који живе на простору Источног Сарајева, нарочито Романијске регије, омогући да високо образовање стекну у свом родном граду, односно у регији у којој живе и раде и гдје их, у циљу привредног и економског развоја регије, треба и задржати. Идеја је заснована на примјерима бројних америчких и европских колеџа који постоје широм свијета у мањим градовима и регијама и који нуде младима квалитетно високо образовање, а да при том ти млади људи не морају напуштати мјесто пребивалишта.

Прва дозвола за рад 2007.године

Прва дозвола за рад Школе издата је од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске у децембру 2007. године. Овом дозволом, Министарство је одобрило Школи обављање дјелатности високог образовања и извођење сљедећих студијских програма: Туризам и угоститељство, Пословна информатика, Спорт и безбједност и Предузетништво и финансије.

Дозволом за рад издатом у фебруару 2009. године, Министарство је Школи одобрило извођење сљедећих иновираних студијских програма, и то: Туризам, Пословна информатика, Спорт, Јавна управа и безбједност, Предузетништво и финансије. Истом дозволом Школи је одобрено извођење раније утврђених програма до завршетка студија за студенте уписане школске 2007/2008. године. Сви студијски програми одобрени 2007. и 2009. године извођени су у трогодишњем трајању.

Због повећаног интересовања студената на завршној години студија за наставком студија и стицањем 240 ECTS бодова, Школа је Министарству поднијела захтјев за лиценцирање четворогодишњих студијских програма на којима би се стекло додатних 60 ECTS бодова, у које ће бити уткано додатно знање, вјештине и компетенције дипломираних студената. На основу наведеног захтјева, а послије утврђивања испуњености услова, Министарство је у децембру 2009. године издало Школи и трећу дозволу за рад којом јој је одобрено извођење четворогодишњих студија на сљедећим студијским програмима: Право, Економија и пословање, те Политичке науке.

Акредитацијом 2014.године потврђен квалитет рада школе

Школа је у мају 2012. године поднијела захтјев за акредитацију и приложила сву потребну документацију. Након завршеног процеса, директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске је у фебруару двије године касније донио рјешење о акредитацији Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево–Соколац. Овим рјешењем, које се издаје на рок од пет година, потврђен је квалитет рада школе.

Висока школа за услужни бизнис препозната је од стране Агенције за акредитацију и Агенције за осигурање квалитета РС, као и од других високошколских установа у Републици Српској, Босни и Херцеговини, региону и европском простору високог образовања, као квалитетна високошколска установа. То омогућава да се успјешно реализује један од основних циљева међународне сарадње – да омогући својим завршеним (дипломираним) студентима да наставе усавршавање на другом и трећем циклусу на домаћим и страним универзитетима са којима је потписан споразум о сарадњи, као и на другим универзитетима. Школа је призната од стране других високошколских установа са којима је укључена у међународну и билатералну сарадњу.

Рођена 28. августа 1989. године у Зеници. Основну школу и гимназију завршила у Сокоцу. Дипломирала је Новинарство 2013. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У ЈП "Инфо центар" Соколац запослена од 2015. године. Тренутно обавља функцију главног и одговорног уредника.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име