Комунална полиција општине Трново упозорава грађане да су дужни да одржавају уредним своја дворишта у складу са Одлуком о комуналним дјелатностима општине Трново („Службене новине Града Источно Сарајево“ бр. 23/17).

– У складу са чланом 12 наведене одлуке власници и корисници су дужни да вртове, воћњаке, ливаде и друге сличне површине (ограђене и неограђене), изграђена и неизграђена грађевинска земљишта уз јавне површине редовно косе, тако да се на поменутим површинама не смије налазити непокошена трава, шибље, амброзија и сл – наведено је на сајту Општине Трново.

У случају непоштивања горе наведеног прекршиоци ће бити кажњени у складу са Одлуком о комуналној дјелатности ове општине.