Стручна едукација у оквиру пројекта ,,Едукација запослених и повезивање са тржиштем у области потенцијала љековитог, ароматичног биља и производње етеричног уља на подручју ШГ “Романија” Соколац’’ одржаће се 12. јула 2021. године у 11 часова у просторијама Р.Ј. ,,Палеж’’ на Сокоцу.

Главни циљ овог догађаја је едукација која се односи на производњу етеричног уља из дрвног зеленила и плодова четинара, као и едукација одговорних лица и сакупљача о препознавању љековитих и ароматичних биљних врста, мјесту и времену брања, складиштења и сушења, упознавање са фитотерапеутским значајем одабраних биљака и могућностима пласмана на тржишту, што је предвиђено Планом искоришћавања осталих шумских производа.

Организатор обуке је Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, који је уједно и координатор пројекта, а учесник је Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, као партнер у обуци. Догађаја се организује уз подршку ШГ ,,Романија” Соколац.