Општина Источни Стари Град је након исказаних потреба службе за Цивилну заштиту општине извршила набавку трактора у вриједности од 170.000.00 КМ.

Цивилна заштита годинама уназад се сусретала са великим бројем проблема приликом вршења послова из своје надлежности. Узимајући у обзир географску позицију општине Источни Стари Град, рурални карактер и приступачност терена, исказане су потребе за набавку трактора како би, нарочито у зимским условима, било лакше приступити становништву или прижити помоћ у варедним околностима, какве су честе нарочито у зимској сезони, али и у ситуацијама какве су биле у току пандемије корона вируса.

Општина Источни Стари Град на челу са начелником Гашановићем, увијек је узимала у обзир специфичности општине и потреба свих својих становника, па тако и овај пут када се указала потреба за набавком трактора, који ће бити од велике помоћи, истакнуто је током примопредаје.