Иду Мујо и Хасо цестом и Хасо каже Муји:

– „Хош да ти кажем једну загонетку?“
– „Реци.“
– „Шта је то кокош јест голуб није. Која је то птица?“
– „Ја мислим да је врабац.“
– „Није будало једна, то је пигвин.“