Пореска управа Републике Српске саопштила је да ће у наредном периоду предузети низ мјера појачаног надзора пореских обвезника за које постоје индиције скривања промета, као и непријављивања радника у Јединствени систем наплате доприноса.

Из Управе појашњавају да је анализом стања у области угоститељства утврђен ризик од кршења пореске дисциплине, те позивају све грађане да пријаве сваку сумњу на непријављивање радника или неиздавање фискалних рачуна и тако допринесу смањењу сиве економије у Републици Српској.

Из Пореске управе је саопштено да је утврђен ризик од избјегавања пријављивања и плаћања пореских обавеза од пореских обвезника регистрованих за дјелатност припреме и послуживања хране и пића, односно у угоститељском сектору, а посебно код оних су регистровани као самостални предузетници.

У саопштењу се наводи да је анализом утврђено да значајан дио пореских обвезника из ове дјелатности злоупотребљава пореске олакшице, региструјући се у Пореској управи као мали предузетници, а за шта је предвиђен посебан облик опорезивања у складу са Законом о порезу на доходак Републике Српске.

„Конкретно, анализом пореских пријава, затим евидентираног промета преко фискалних каса, Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса, потом података из пореских контрола, те другим изворима података којим располаже Пореска управа Републике Српске, утврђено је да трошкови поменутих пореских обвезника премашују пријављене приходе, а што указује на озбиљан ризик од неевидентирања, односно скривања значајног дијела опорезивих прихода“, наводи се у саопштењу Пореске управе Српске.

Утврђено да евидентирани приходи код појединих пореских обвезника, који су регистровани као мали, не могу измирити основне расходе као што су трошкови набавке робе, бруто плата радника, као и закупа и за плаћање режија.

„Такође, утврђено је да дио анализираних пореских обвезника није пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса онај број радника који је потребан да би исти несметано обављали дјелатност, у смислу поштовања Закона о раду у дијелу који се односи на број радних часова, рад у смјенама и слично“, наводе из Пореске управе.