На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву с радом је почео студентски интернет радио и портал, Радио Филозофски.

Радио Филозофски и истоимени портал (www.radiofilozofski.com) студентима су наставна база, али и простор за упознавање и рад у медијима. Редакцију ова два медија чине студенти, они бирају, креирају и обликују садржаје који се емитују у програмима радија и на порталу. Као што и име говори, Радио Филозофски, је пројекат Филозофског факултета Пале а очекиван је допринос свих студената.

У програмском и садржајном смислу, Радио Филозофски је усмјерен на студентску популацију, академски живот који се одвија на факултетима и Универзитету у Источном Сарајеву, али и све студентима занимљиве, потребне и корисне теме. Студенти су темељ редакције, они осмишљавају и реализују и програм Радија и садржаје портала.

Креирати студентски радио и портал, идеја је настала у оквиру Студијског програма за новинарство на Катедри за новинарство и политикологију, а до званичног публиковања и представљања јавности Радио Филозофски је дошао захваљујући подршци Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.